گالری ما

اطلاعات تماس

این پروژه سال 1386 به تعداد 8 بلوک با سقف های داچ و هیپ تا مرحله سفت کاری اجرا و تحویل کارفرما گردید

کارفرما
مهدس صحیح النصب
نوع پروژه:
ویلای کلاسیک
مدت زمان:
6 ماه
محل اجرا
کلارآباد
متراژ بنا
260و300متر
نام پروژه
بهشت دریا

جزئیات طراحی

3و4 عدد

3عدد

2و3 طبقه

260و300 متر