گالری ما

اطلاعات تماس

این پروژه از طرحهای پیشنهادی و قابل اجرای شرکت می باشد و میتوان پلان ها و نماهای آن را با اندکی تغییرات به نتیجه دلخواه کارفرما رسانید.

برای ارایه طرحهای بیشتر با مدیریت فروش تماس بگیرید

معمار:
سپهر کاسپین
نوع پروژه:
ویلاهای مدرن
مدت زمان:
120 روز
محل اجرا
-
متراژ بنا
-
نام پروژه

جزئیات طراحی

2 عدد

1عدد

1 طبقه

100 متر