گالری ما

اطلاعات تماس

ااین پروژه از طرحهای پیشنهادی و قابل اجرای شرکت می باشد و میتوان پلان ها و نماهای آن را با اندکی تغییرات به نتیجه دلخواه کارفرما رسانید.

برای ارایه طرحهای بیشتر با مدیریت فروش تماس بگیرید

معمار:
کاسپین وود
نوع پروژه:
ویلای چوبی A فریم
مدت زمان:
120 روزه
مشتری:
استراتژی:
تاریخ:

جزئیات طراحی

2 عدد

1عدد

1 طبقه

100 متر