گالری ما

اطلاعات تماس

در این خانه باغ به خواسته ی کارفرما سقف سازه سنتی شکافته و بر روی آن یک طبقه ی چوبی با تمام امکانات احداث گردید و فضاهای خصوصی از طبقه ی  اول به طبقه دوم انتقال داده شد و در نتیجه با حذف این فضاها طبقه اول دارای فضای عمومی بیشتری شد.

معمار:
سپهر کاسپین
نوع پروژه:
ویلای ترکیبی
مدت زمان:
3 ماه
محل اجرا
سعیدآباد
متراژ بنا
120 متر مربع
نام پروژه
نارون

جزئیات طراحی

4 عدد

2عدد

2 طبقه

240 متر