گالری ما

اطلاعات تماس

این پروژه در 2 طبقه با سیستم یکپارچه لاگ طراحی و اجرا گردیده است.

معمار
سپهر کاسپین
نوع پروژه:
ویلای Log
مدت زمان:
3 ماه
محل اجرا
-
متراژ بنا
240
نام پروژه
L01

جزئیات طراحی

2 عدد

1عدد

2 طبقه

240 متر